Mindfulness yksilöille ja yhteisöille

Mindfulness – hyväksyvä tietoinen läsnäolo – on sekä ajankohtainen että perinteinen tapa harjoittaa tietoisuutta, huomion kiinnittämistä ja hetkessä olemista. Mielen tyynnyttäminen ja kokemusten utelias ja hyväksyvä havainnointi alentaa stressiä, lisää vastustuskykyä, jaksamista ja keskittymiskykyä. Tutkimusten mukaan jo muutaman viikon harjoituksilla voi lisätä hyvinvointia.

Mindfulness-harjoitus on jokaisen oma hetki, tilaisuus kuunnella, mitä omassa kokemuksessa tapahtuu tässä ja nyt. Työhön se voi tuoda luovuutta, kykyä priorisoida, olla läsnä asiakkaille tai ryhmille, selkeyttä sekä parempaa stressinhallintaa.

Opettajille, psykologeille, nuorisoohjaajille ja muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville suunnattua  9 viikon tietoisuustaito-ohjelmaa .b (Pysähdy & Hengitä) on opetettu Suomessa vuodesta 2012 lähtien. Ohjaaja-koulutuksia järjestetään vuosittain elokuussa. Lue lisää täältä.

Tietoinen vanhemmuus

Tietoisen vanhemmuuden harjoittaminen on monelle tärkeä tapa olla kiireettömästi läsnä lapsen elämässä. Se voi tarkoittaa yhteisiä harjoituksia, mutta yhtä hyvin voi vanhemman omista harjoituksista saada eväitä lapsen ja aikuisen välittömään vuorovaikutukseen. Joskus lapset kiinnostuvat aikuisen tekemistä harjoituksista ja haluavat osallistua omalla tavallaan.
Raskauden aikana tietoinen läsnäolo voi olla tapa valmistautua tulevaan perheenlisäykseen. Siitä voi olla käytännön hyötyä synnytyksen aikana ja harjoitusten avulla voi pyrkiä nauttimaan ainutlaatuisista hetkistä ennen ja jälkeen lapsen syntymän.

Lasten ja nuorten tietoisuustaidot

Myös lapset hyötyvät tietoisen läsnäolon taidoista: mielen tyynnyttäminen ja kokemusten utelias ja hyväksyvä havainnointi eivät ainoastaan alenna stressiä, vaan auttavat myös tarkkaavaisuuden hallinnassa ja tunteiden säätelyssä. Muita usein havaittuja vaikutuksia ovat:

  • – Luovuuden ja positiivisten tuntemusten lisääntyminen
  • – Oppimiskyvyn ja muistin paraneminen
  • – Sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistuminen

 

Jokainen lapsi on erilainen. Lapsen kyky tehdä tietoisuustaitoharjoituksia on yhteydessä hänen kykyynsä ohjata omaa toimintaansa ja kiinnittää huomiota. Eri ikäisille lapsille sopivat siis erilaiset harjoitukset, lapsen valmiuksia kunnioittaen. Hengitysharjoitukset, tietoiset arjen toimet (esim. syöminen) ja tietoinen liikkuminen ovat kaikki hyviä vaihtoehtoja harjoituksille.